Selasa, Desember 10, 2013

LATIHAN LATIHAN

1.    Disyariatkanya agama Islam dengan tujuan agar umat manusia…

a.    menjadi umat yang satu

b.    dapat menyadari keberadaan dirinya sebagai makhluk

c.    menyembah Tuhan Yang Maha Kuasa

d.    mentauhidkan Allah

e.    menemukan jalan hidup yang lurus

 

2.    Ciri utama Islam selain rasional, adalah fitrah yaitu bahwa syariat Islam

a.    Tidak bersifat dogmatis

b.    sesuai dengan tuntunan rasio akal

c.    tidak bertentangan dengan hati nurani manusia

d.    mendukung penalaran

e.    tidak mengajarkan adanya dosa warisan

 

3.    Allah adalah pencipta alam semesta, yang dengan ini manusia mendapatkan fasilitas hidup dudunia ini. Allah juga menghendaki kebahagiaan hidup manusia di akhirat dengan memberikan petunjuk (kitab suci) dan mengutus nabi dan rasul. Hal hal tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT…

a.    Hayat dan baqa

b.    mukhalafatu lil hawadits

c.    rahmatan lil alamin

d.    sama dan bashor

e.    qiyamuhu binafsihi

 

4.    Wujud keimanan kita pada malaikat adalah kesadaran bahwa…

a.    Semua perbuatan kita dicatat oleh para malaikat

b.    Terdapat makhluk yang bersifat ghaib

c.    Malaikat adalah makhluk yang taat pada malaikat

  d.  kafir hukumnya menolak iman pada malaikat

e.  semua yang ada ciptaan Allah swt

 

5.  Allah menciptakan kebun kebun,pohon kurma, zaitun, dan berjenis buah buahan agar manusia dapat menikmatinya tanpa berlebihan dan mengeluarkan haknya. Itulah firman Allah surat ayat…

a.  Al Baqarah 267

b.  Al Anam 141

c.  Asy Syuro 38

d.  Ali Imron 159

e.  Al Maidah 3

 

6.  Menuntut ilmu merupakan upaya memenangkan persaingan dalam hidup ini, sebab dengan ilmu seseorang akan memperoleh kedudukan yang baik. Kerja keras, mencari peluang, tetap istiqamah merupakan kunci keberhasilan. Ini semua adalah tanggung jawab kita terhadap…

a.  negara

b.  Masyarakat

c.  Bangsa dan negara

d.  Diri sendiri

e.  keluarga

 

7.  Tanggung jawab utama seorang anak terhadap orangtuanya adalah…

a.  Uququl walidain

b.  amar makruf nahi munkar

c.  fastabiqul khoirat

d.  tholabul ilmi

e.  birrul walidain

 8.    Hadis di bawah ini menjelaskan ciri

اَيَةُ المُنَا فِقِ ثَلاَثَ .....وَاِذَااتُمِنَ خَانَ

a.    Riddah

b.    Syirik

c.    Riya

d.    Kibir

e.    Nifaq

 

9.    Pengertian adil adalah…

a.    memberikan hak dan kewajiban secara tepat

b.    seimbang antara tugas dan pendapatan

c.    melakukan sesuatu pada tempatnya

d.    semua dalam perhatian dan pembagian

e.    pemberian atas dasar hak dan kewajiban

 

10. Nabi bersabda

اِنَّماَ اْلاَعْمَا لُ بِ النِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُّلِ اْمرِ ي مَا نَوَي

 

Hadis tersebut menjelaskan tentang…

 1. manfaat infaq harta
 2. keharusan bersyukur nikmat
 3. pentingnya berhijrah
 4. pentingynya niat dalam setiap perbuatan
 5. kebersihan adalah bagian dari iman

 

11. Memberikan pinjaman satu gram emas dengan pengembalian satu seperempat gram emas yang sama disebut riba…

a.    Fadli / Fadal

b.    Qardli

c.    Nasi`ah

d.    Yad

e.    Mudho`afah

 

12. Peran dan sumbangan umat Islam dalam masa pembangunan dapat dibuktikan dengan…

a.    lahirnya pondok pesantren untuk mendidik bangsa

b.    pendirian sekolah sekolah dalam rangka mencerdaskan bangsa

c.    lahirnya tokoh pejuang seperti P diponegoro

d.    semakin meningkatnya kesadaran beragama

e.    lahirnya produk undang undang yang memasukkan nilai nilai agama

 

13. Fungsi kitab suci adalah sebagai petunjuk bagi manusia agar tidak tersesat wujud kesesatan hubungan manusia dengan Allah adalah…

a.    perbudakan dan pelanggaran hukum Allah

b.    sekularisme dan materialisme

c.    merusak alam ciptaan Allah

d.    melanggar hak-hak kewajiban sebagai khalifah

e.    takhayul,bid`ah,khurafat dan syirik

 

14. ketika kita ragu dalam menentukan pilihan program studi di PT.kita akan melakukan sholat istikharoh dengan maksud…

a.    agar diberikan arah yang tepat dan keridhoan Allah

b.    mendapatkan pilihan

c.    agar meraih cita cita

d.    agar Allah memberikan pertolonganNya

e.    diberikan jalan yang mudah dalam pilihan kita

 

15. Surat Al baqarah 267 menjelaskan tentang…

a.    Keadilan

b.    Haji dan umrah

c.    Pentingnya qanaah

d.    Infak atas harta

e.    Sholat tahajud

 

16. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Ayat di atas berisi tentang…

a.    janji Allah untuk tolong menolong orang orang mukmin

b.    jaminan Allah atas kemurnian Al quran

c.    hikmah Sholat

d.    keduduka Al quran

e.    larangan bersikap boros

 

17. Mensholatkan jenazah sesama muslim itu merupakan perbuatan mulia, walaupun sholat jenazah itu hukumnya…

a.    mubah

b.    fardhu`ain

c.    fardhu kifayah

d.    sunat muakad

e.    fardhu bagi keluarganya

 

18. Bacaan sesudah takbir ketiga sholat jenazah adalah membaca…

a.    surat Al fatihah

b.    sholawat nabi

c.    Yaasiin

d.    doa jenazah

e.    doa untuk keuarga

 

19. Menurut surat Al maidah 48 Al quran berkedudukan sebagai mushodiq bagi kitab sebelumnya,artinya…

a.    penguji

b.    penjelas

c.    penyempurna

d.    pembeda

e.    pembenar

 

20. Pengertian Mushodiq adalah bahwa…

a.    Al quran membenarkan kitab sebelumnya

b.    Al quran menjadi batu uji

c.    Mengukur kebenaran kitab sebelumnya

d.    Menghindarkan campur tangan manusia

e.    Menjaga kebenaran isi kitab sebelumnya

 

21. Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Ayat di atas mengandung makna…

 1. rahmat Allah itu untuk seluruh alam
 2. alam ini adalah wujud dari rahmat Allah
 3. banyak manusia yang menolak rahmat Allah SWT
 4. Muhammad tidak diutus kecuali untuk memberi rahmat alam semesta
 5. Agama Islam adalah pemberi rahmat bagi mukmin

 

22. India pernah menjadi kerajaan Islam pada masa kerajaan…

a.    Syafawi

b.    Mughal

c.    Ismani

d.    Bizantium

e.    Thugluq

 

23.             لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 

Menurut ayat di atas dengan besyukur maka…

a.    Allah memberikan kemudahan

b.    Allah akan menambah rizki

c.    Kekufuran akan menghilangkan nikmat Allah

d.    Mencintai harta secara berlebihan adalah sifat kufur

e.    Kenikmatan dunia dapat menjauhkan manusia dari Allah SWT

 

24. Konsekuensi iman pada nabi Muhammad sebagi rasul terakhir adalah keyakinan…

a.    tidak ada rasul sesudahnya

b.    menjadikanya uswatun hasanah

c.    dakwah hanya berhasil dengan hikmah

d.    rasulullah adalah ulul azmi

e.    kesempurnaanya tak terbantahkan

 

25. Keberhasilan dakwah Rasul selain karena Islam mencakup aspek kehidupan manusia juga disebabkan karena…

a.    kemahakuasaan Allah SWT

b.    kebijaksanaan dan kemudahan rasulullah

c.    kebutuhan manusia pada ajaran yang benar

d.    rapuhnya keyakinan masyarakat jahiliyah

e.    keteladanan rasulullah

 

26.   Allah berfirman

وابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

 

Ayat di atas mengandung perintah untuk…

 1. menjaga keseimbangan ekosistem alam
 2. menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat
 3. tidak membuat kerusakan di bumi
 4. bekerja keras dan berbuat makruf
 5. mengeluarkan infaq dari hasil bumi

 

27. Allah berfirman

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Makna tersirat dari ayat di atas adalah bahwa tanda kebesaran Allah itu akan dapat difahami oleh…

 1. orang yang maummembaca
 2. orang yang mau berfikir
 3. orang yang mau bersyukur
 4. orang yang mendapat petunjuk
 5. orang yang mau mendengar

 

28. Pentingya Islah dalam ajaran Islam disebabkan karena..

a.    Islam merupakan sesuatau yang penting

b.    Kemajemukan rakyat Indonesia

c.    Konflik agama akan sangat berbahaya

d.    Islam mengutamakan kedamaian

e.    Banyaknya kepentingan manusia

 

29. Berikut ini merupakan wujud iman kita terhadap hari akhir, kecuali…

a.    keyakinan ada hidup abadi sesudah mati

b.    keyakinan bahwa dunia ini fana

c.    menjadi berhati hati dalam berprilaku

d.    berusaha beramal shalih

e.    berserah diri pada Allah atas takdir kita

 

30. Sholat memiliki kedudukan penting sebagaimana sabda rasulullah

a.    Hubbul wathon minal iman

b.    Tholabul ilma faridhotun `ala kuli muslim

c.    Asholatu `imaduddiin

d.    Sholu kamaroaitu muuni usholi

e.    Asholatu `ala waktiha

 

31. Hikmah paling utama dari sholat sebagaimana disebutkan dalam surat Al ankabut 45 adalah…

a.    mendekatkan diri pada Allah SWT

b.    mencegah perbuatan fakhsya dan munkar

c.    menentramkan hati dan pikiran

d.    menjadi ingat pada kebesaran Allah

e.    mengikat persaudaraan dan persatuan

 

 

32. Secara umum surat Ar rahman 33 berisi…

a.    peran zakat bagi kesejahteraan masyarakat

b.    pentingnya musyawarah dalam pemutusan perkara

c.    dorongan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan

d.    keadilan merupakan sifat utama seorang pemimpin

e.    kewajibanuntuk berhaji dan umrah

 

33. Allah berfirman

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

Tanda kekuasaan Allah pada ayat ini adalah…

 1. Allah menciptakan hujan
 2. Hujan yang diturunkan dari langit
 3. Hujan yang dapat menghidupkan bumi yang mati
 4. Proses terjadinya hujan
 5. Sinar matahari menjadi bagian penting terjadinya hujan

 

34. Proses kejadian manusia menurut surat Al Mukminun 12-14 adalah…

a.    Nutfah-`alaqah, mudzghoh, `idhooman

b.    Sulalatin min tin, `alaqaoh, mudzghoh

c.    Sulalatin min tin, nutfah, `idhooman

d.    `Alaqah, mudzghoh, idhooman, nutfah

e.    `idhooman, nutfah, `alaqah

 

35. Mensyukuri nikmat mengakui kenyataan, tidak materialistik, merupakan sebagian dari tanda tanda sifat

a.    adil

b.    ikhlas

c.    tasamuh

d.    syukur

e.    qonaah

 

36. Fulan adalah pria yang sukses dalam pekerjaan. Penghasilanya relatif lebih dari cukup. Namun dia lebih suka membujang karena nikah baginya hanya merepotkan. Kebutuhan pada wanita dipenuhinya dengan mengunjungi tempat tempat mesum. Dilihat dari hukum agama nikah bagi fulan hukumnya…

a.    wajib

b.    sunah

c.    mubah

d.    haram

e.    makruh

 

37. Memahami takdir haruslah dilandasi dengan semangat berusaha sehingga terjadinya takdir dapat dipahami dalam suatu proses…

a.    usaha-tawakal-syukur

b.    doa-takdir-sabar-usaha

c.    usaha-doa-tawakal-takdir

d.    usaha-takdir-sabar

e.    doa-usaha-sabar-takdir

 

38. Menurut surat At Taubah 103, zakat dapat mendatangkan manfaat…

a.    membersihkan dan mensucikan

b.    menambah harta benda

c.    mengangkat kemiskinan

d.    memperkecil jurang kemiskinan

e.    mendatangkan ketentraman masyarakat

 

39. Berikut ini adalah rukun nikah, kecuali…

a.    calon istri

b.    calon suami

c.    sighot/ijab qabul

d.    mahar/maskawin

e.    wali

 

40. Dalam ketentuan mawaris bagian suami dengan 5 orang anak adalah…

a.    1/2

b.    1/3

c.    1/6

d.    1/8

e.    1/4

 

41. Berikut ini adalah manfaat berfikir filosofis, kecuali…

a.    melatih berfikir kritis

b.    membuka mata hati

c.    mendorong berfikir secara menyeluruh

d.    membiasakan berfikir sistematis

e.    mengupas segala sesuatu secara mendalam

 

42. Karya besar Ibnu Sina dalam bidang kedokteran adalah…

a.    Tahafutul falasifah

b.    Tahafutut tahaful

c.    Al Kuliat

d.    Ihya Ulummudin

e.    Al Qanun fi tib

 

43. Imam Al Ghozali juga dikenal sebagai seorang sufi, adapun hasil karyanya dalam bidang ini…

a.    Maqasidul Falasifah

b.    Al jabru wa Muqaballah

c.    At tarbiyah

d.    Tahafutut Tahaful

e.    Al Ihya Ulummudin

 

44. Syarat penting dalam haji adalah istithoah yang mencakup pengertian berikut, kecuali…

a.    cukup bekal

b.    sanggup menjalankan wajib dan rukun

c.    aman dalam perjalanan

d.    sehat jasmani rohani

e.    ada muhrim bagi wanita

45. Bahaya perzinaan dilukiskan surat Al Isra 32 dengan ungkapan…

a.    zina harus dihukum dera

b.    zina adalah perbuatan dosa besar

c.    zina adalah perbuatan keji dan seburuk buruk jalan

d.    zina merupakan prilaku syetan

e.    zina adalah fakhisyah

 

46. Seseorang yang mampu menikah, tetapi dapat menjaga dirinya dan menunda menikah hokum menikah baginya adalah…

a.    Wajib

b.    Haram

c.    Sunah

d.    Makruh

e.    Mubah

 

47. Talak yang diucapkan suami dengan adanya pembayaran `iwad atau tebusan dari istri kepada suami tersbut…

a.    Talak Satu

b.    Talak Dua

c.    Talak Tiga

d.    Khulu`

e.    Li`an

 

48. Keluar dari agama Islam disebut….

a.  Murtad

b.  Rida

c.  Riddah

d.  Bugat

e.  Kafir

 

49. Bertenggang rasa dan saling toleransi dalam pergaulan disebut….

a.    Ta`aruf

b.    Tasamuh

c.    Tawazun

d.    Ta`abud

e.    Tafakur

 

50. Orang yang suka menghamburkan hartanya disebut….

a.    Takabur

b.    Gibah

c.    Mubazir

d.    Hasad

e.    Israf

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan beri komentar/Remidi anda :