Senin, Oktober 01, 2012

REMIDI

BAGI YANG INGIN SAJA, REMIDI KERJAKAN KEMBALI DAN KIRIM JAWABAN MELALUI LINK KOMENTAR, KETIKA SEND TIDAK LANGSUNG MUNCUL KRN MASUK KE EMAIL SAYA DAN KOTA KOMENTAR YANG PERLU DIMODERASI.
 Kerjakan kembali :
1.        Bertasamuh ( bertoleransi ) kepada umat agama lain sangat dianjurkan, kecuali dalam hal...
a.       Perayaan hari raya
b.      Mengantar ke rumah sakit
c.       Hukum warisan
d.      Gotong royong
e.       Muamalah sosial

2.    Surah Al-Kahfi ayat 29 mengandung pengertian Allah SWT memberi kebebasan kepada manusia untuk...
a.       Memilih kebenaran
b.      Beramal saleh
c.       Mencari rizqi
d.      Berbakti kepada orang tua
e.       Bertasamuh

3.        Mengikuti perayaan dan ibadah agama lain dilarang dalam islam karena hukumnya....
a.       Mubah
b.      Jaiz
c.       Haram
d.      Sunah
e.       Makruh

4.        Kebenaran manusia bersifat....
a.       Kekal
b.      Benar
c.       Kuat
d.      Relatif
e.       Mutlak

5.        Potongan ayat وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً  dalam surat Al Jum`ah  ayat 10 tersebut  mengandung pengertian....
a.       Apabila ada panggilan salat segeralah bergegas memenuhinya
b.      Shalatlah agar kamu beruntung
c.       Apabila melakukan shalat haruslah dengan sungguh sungguh
d.      Dan carilah anugerah Allah SWT di muka bumi
e.       Perbanyaklah berzikir kepada Allah SWT

6.        فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ                       
Apabila salat telah ditunaikan bertebaranlah di muka bumi dan ....
a.       Berusahalah dan bertawakalah
b.      Bersyukurlah atas semua karunianya
c.       Nikmatilah anugerah Allah SWT
d.      Carilah anugerah Allah SWT
e.       Istirahatlah secukupnya

7.        Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk kandungan surat al-Jumuah ayat 9-10 adalah....
a.       Jika ada panggilan salat jumat, segeralah menghadirinya
b.      Carilah anugerah Allah SWT, dan sebutlah Allah SWT sesering mungkin
c.       Jika ada panggilan salat jumat, tinggalkanlah jual beli ( pekerjaan )
d.      Apabila salat telah dilaksanakan, bertebaranlah di muka bumi
e.       Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan

8.        Surah Al kafirun ayat 1-6 menjadi pedoman bagi umat Islam dalam masalah....
a.       Hubungan umat islam dengan umat yang lain
b.      Kerjasama dalam bidang ekonomi
c.       Hubungan umat Islam dengan pemerintah
d.      Kerjasama dalam bidang sosial
e.       Mengambil keputusan melalui musyawarah

9.        Dalam surah Al kahfi terdapat kisah yang terkenal, yaitu....
a.       Luqman
b.      Firaun yang terjebak dalam gua
c.       Para nabi
d.      Ashabul kahfi
e.       Qorun

10.    Berikut ini yang termasuk adab lahir dalam membaca Al Quran adalah....
a.       Membaca di tempat yang bersih
b.      Membaca taawudz dan basmalah
c.       Berwudlu terlebuh dahulu
d.      Memakai pakaian sopan
e.       Membaca dengan menghadap kiblat

11.    Suatu pekerjaan tidak akan selesai tanpa dilandasi....
a.       Niat yang lurus
b.      Semangat mencari harta
c.       Doa
d.      Kemauan
e.       Ilmu

12.    Menuntut ilmu bagi seorang muslim hukumnya....
a.       Wajib
b.      Sunah
c.       Mubah
d.      Makruh
e.       Haram

13.    يَرْفَعِ اللَّهُ penggalan ayat surat mujadalah tersebut di atas berarti....
a.       Allah merendahkanya
b.      Allah menyempitkanya
c.       Allah meninggikanya
d.      Allah mengujinya
e.       Allah mencintainya

14.    Menjalani hidup ini harus bertawazun berarti
a.       Dinamis
b.      Optimis
c.       Bersungguh sungguh
d.      Semangat
e.       Seimbang

15.    Menurut Islam, orang yang bekerja dengan ikhlas untuk menafkahi keluarganya merupakan...
a.       Ibadah
b.      Kewajiban
c.       Tanggung Jawab
d.      Berkah
e.       Fungsi Orangtua

16.    Apabila yang telah kita usahakan gagal, sebaiknya....
a.       Tawakal
b.      Putus asa
c.       Pasrah
d.      Kecewa
e.       Sabar

17.    Salah satu kandungan Al Quran surah Al kahfi ayat 29 adalah...
a.       Kita tidak boleh menikah dengan orang yang beda keimanannya dengan kita
b.      Boleh bekerjasama dengan masalah sosial kemasyarakatan
c.       Manusia diberi kebebasan, apakah ia akan beriman atau kafir
d.      Manusia diperintahkan untuk memaksa orang lain mengikuti agamanya
e.       Boleh bekerja sama dalam beribadah

18.    Berikut ini yang harus kita ucapkan terhadap orang yang sikap dan pandanganya salah menurut agama kita adalah....
a.       Milikku adalah miliku dan milikmu adalah milikmu
b.      Terserah dirimu dan akau tidak ikut bertanggung jawab
c.       Aku terlepas dari yang kamu kerjakan dan kamu terlepas dari apa yang akau kerjakan
d.      Aku terlepas dari apa yang aku kerjakan dan kamu terlepas dari apa yang kamu kerjakan
e.       Bagiku amalanku dan bagimu amalanmu

19.    Kerjasama antar umat beragama yang tidak diperbolehkan adalah....
a.       Akidah
b.      Sosial
c.       Ekonomi
d.      Budaya
e.       Muamalah

20.    Seorang muslim yang melakukan kerja bakti dengan umat agama lain adalah...
a.       Dibenci agama
b.      Dilarang agama
c.       Sangat dianjurkan
d.      Diharamkan agama
e.       Dimakruhkan agama

21.    Setiap orang beriman tidak luput dari kesalahan, sebaik baik orang yang berbuat kesalahan adalah....
a.       Mengulanginya lagi
b.      Berbuat baik dan salah seimbang
c.       Bertobat dan berbuat baik
d.      Merasa biasa saja
e.       Berhenti dari kesalahan

22.    Menurut Al-Quran surah Al Mujadalah ayat 11, meningkatkan etos kerja harus berbekal....
a.       Ilmu dan ketrampilan
b.      Ketekunan
c.       Wibawa
d.      Uang
e.       Cita cita

23.    Salah satu tanda tanda kiamat besar adalah,,,,
a.       Minuman keras merajalela
b.      Banyak terjadi gempa bumi
c.       Pembunuhan merajalela
d.      Fitnah muncul di mana mana
e.       Keluarnya Yakjuj dan Makjuj

24.    Iman kepada hari kiamat  rukun iman ke....
a.       1
b.      5
c.       3
d.      4
e.       6

25.    Salah satu tanda tanda kiamat kecil adalah...
a.       Munculnya binatang ajaib
b.      Rusaknya kakbah
c.       Lenyapnya Al Quran
d.      Hilangnya ilmu agama
e.       Matahari terbit dari barat

26.    Berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta disebut...
a.       Yaumul ba`ats
b.      Yaumul mizan
c.       Yaumul qiyamah
d.      Yaumul hisab

27.    Iman kepada hari akhir merupakan perkara yang gaib, artinya...
a.       Jelas di mata
b.      Yakin akan keberadaanya
c.       Sesuatu yang belum jelas
d.      Sesuatu yang masih ragu
e.       Sesuatu yang tidak tampak namun ada

28.    Hari ditampakkanya amal manusia yang buruk maupun baik disebut...
a.       Yaumul hisab
b.      Yaumul jaza`
c.       Yaumul haq
d.      Yaumul din
e.       Yaumul fasli

29.    Menurut Al quran surah Al Waqingah ayat 52 penghuni neraka mendapat makanan berupa...
a.       Zaqqum
b.      Zaitun
c.       Api
d.      Darah
e.       Khuldi

30.    الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ Al Quran surat al Mukmin ayat 17 di atas menjelaskan....
A.    Hari kebangkitan
B.     Hari pembalasan
C.     Hari berkumpulnya
D.    Hari perhitungan
E.     Hari penimbangan

31.    Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah , Maksud “ Aku” dalam ayat tersebut adalah...
a.       Allah SWT
b.      Orang orang kafir
c.       Rasulullah SAW
d.      Orang orang musyrik
e.       Orang islam

32.    Sikap toleransi sangat bermanfaat bagi keutuhan dan kejayaan suatu bangsa, sebagai sikap tasamuh dapat bermanfaat....
a.       Meningkatkan cinta tanah air
b.      Dapat membela negara
c.       Meningkatkan jiwa kemanusiaan
d.      Meningkatkan kedamaian
e.       Dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

33.    Islam mengajarkan apabila ada yang terlambat datang ke majelis  supaya...
a.       Membiarkan
b.      Memberikan kesempatan duduk dalam majelis
c.       Tidak perlu diberi tempat
d.      Biarkan diluar
e.       Dilarang masuk

34.    Sikap kerjakeras yang dilakukan manusia sudah sewajarnya dilandasi keikhlasan dan kejujuran, tujuanya adalah...
a.       Persaingan dalam mencapai prestasi berjalan dengan sehat dan jujur
b.      Agar selalu dapat membantu orang lain memenuhi kebutuhanya
c.       Kerja keras yang dilakukan memberi hasil yang memuaskan
d.      Memenuhi kebutuhan sehari hari.
e.       Mendatangkan kebaikan bagi emua pihak terkait

35.    Nafsu yang membuat seseorang mampu mempertahankan diri dari segala kejahatan karena ia selalu menghubungkan diri kepada Allah, disebut nafsu...
a.       Muthmainah
b.      Lawamah
c.       Ammarah
d.      Malhamah
e.       Nafsiah

36.    Dalail naqli bahwa orang yang mati dalam kekafiran itu di alam kuburnya akan menyesali nasibnya karena mendapat siksa kubur, dan mohon ampun kepada Allah agar dikembalikan ke dunia untuk bertobat adalah surat...
a.       Al fajr 27-30
b.      Al mukminun 99-100
c.       Ibrahim 8
d.      Al kahfi 49
e.       Al anbiya 47

37.    Berdasarkan surah al Kahfi 29 neraka disediakan bagi orang orang...
a.       Hina
b.      Kafir
c.       Aneh
d.      Zalim
e.       Sesat

38.    Allah SWT melarang seseorang bersifat hasud yang artinya...
a.       Serakah
b.      Ria
c.       Dengki
d.      Santun
e.       Arif

39.    Kematian yang terjadi pada setiap individu
a.       Kiamat sugra
b.      Kiamat kubra
c.       Kiamat sedang
d.      Kiamat akhir
e.       Kiamat alam

40.    Tujuan Allah SWT membuat berbagai macam penciptaan adalah agar manusia....
a.       Takut
b.      Kagum
c.       Heran
d.      Berpikir
e.       Mengakui kehebatanya

41.    Dibawah ini yang disebut orang kafir adalah...
a.       Orang yang durhaka kepada Allah SWT
b.      Orang yang ragu ragu
c.       Orang yang mengingkari adanya Allah SWT
d.      Orang yang lalai ibadah
e.       Orang yang tidak beramal salih

42.    Orang yang dimaksud untuk menyatakan ketegasan imannya dalam surat Al kafirun adalah ditujukan kepada....
a.       Quraisy
b.      Kafir
c.       Munafik
d.      Mukmin
e.       Musyrik

43.    Sikap yang menunjukkan pemahaman terhadap isi kandungan surah al mujadalah ayat 11 adalah....
a.       Bersedia berangkat jihad
b.      Bekerja dengan niat
c.       Menjauhi larangan agama semampunya
d.      Memberikan sedekah
e.       Giat dan bersungguh sungguh mencari ilmu

44.    Hamba Allah SWT yang takut hanya kepadaNya karena banyak ilmunya adalah...
a.       Ustadz
b.      Ulama
c.       Muttaqin
d.      Muslim
e.       Hamba

45.    Allah SWT memerintahkan untuk mencari ilmu. Hukum mencari ilmu bagi seorang muslim adalah...
a.       Sunah
b.      Mubah
c.       Makruh
d.      Haram
e.       Wajib

46.    Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan....
a.       Taqwanya
b.      Imanya
c.       Islamnya
d.      Kemampuanya
e.       Ibadahnya

47.    Berikut ini tanda tanda kiamat kecil, kecuali...
a.       Budak perempuan melahirkan majikanya
b.      Amanah disia siakan
c.       Hilangnya ilmu
d.      Kemaksiatan meraja lela
e.       Terbitnya matahari dari barat


48.    Timbangan amal perbuatan di akhirat disebut...
a.       Sirat
b.      Mizan
c.       Hisab
d.      Jaza`
e.       Timbangan amal

49.    Malaikat yang ditemui manusia di alam barzakh adalah....
a.       Jibril dan mikail
b.      Isrofil dan Izroil
c.       Raqib dan Atid
d.      Ridwan dan Malik
e.       Munkar dan Nakir

50.    Barang siapa berbuat baik meskipun sebesar zarah, ia akan melihat balasanya. Pernyataan tersebut merupakan arti dari surat....
a.       Al humazah ayat 1
b.      Al qariah 3
c.       Al qariah 4
d.      Al zalzalah 7
e.       Al zalzalah 8


SUDAH POSTING REMIDI DAN TUNTAS :
1. Reicaesa Paninditya XII.IPA.6
2. Melinda Sugiana D XII.IPA.6
3.Restu Mekar Muninggar XII.IPA.4 
4. Anita Maha Dewi XII.IPA.6
5. Citra Kartika XII.IPA.6
6.Nike Fraxtie Rakira XII.IPA.6
7. Masterina Meta Sekarsari Murti  XII.IPA.6
8.Rizal Burhanudin XII.IPA.5
9.Adelia Lina Oktarisa XII.IPA.2 
10. Eva Dian Pratiwi. XII.IPA.6
11. Nabila Ayu Gumilang XII.IPA.6
12. Anggit Mora Cita Harahap XII.IPA.6
13. Dita Prima Tri Hapsari XII.IPA.4
14. Danar Dianingtyas Nitya Swastika XII.IPA.4
15. Noor Azizah Alfi Laily XII.IPA5
16. Rizki Wulandari XII.IPA.3
17. Rindang Maaris Aadzhar XII.IPA.1
18.Afidati Milatina Priana XII.IPA.4
19.Unique Astari Alamanda  IPA.4
20 Fatia Nurbani
21.Wahyu Nugraha XII.IPA.4
22.Amalia Nur Latifah XII.IPA.1
23.Trisna Ayu Sekarsari XII.IPA.6
24.Felicia Isfandyari XII.IPA.2 
25.Nurlatifah XII.IPA.1
26.Jaler Sekar Maji XII.IPA.4
27. Fadila Diaz Nuraini XII.IPA.3
28.Malombasi Dharmawan H Hutomo XII.IPA.4
29.Nurul Dita Putri R XII.IPA.6
30.Nanda Kusuma sari XII.IPA.5
31.Nurul Aini XII.IPA.5
32.Rangga Decky Damara XII.IPA.5
33.Agnesya Dinda Ramadhani XII.IPA.3
34.Resna Oktavia Dewanti XII.IPA.2
35.Risqi Ramadhani XII.IPA.2
36.Mochannad Grizaldo. XII.IPA.2
37.Yulianto Arif M ,XII.IPA.2
38.M Grandi Camara XII.IPA.2
39.M Rakan Fauzi XII.IPA,2 
40.Riza Romanza
41.Yoga Kusuma XII.IPA.2
42.Damar Jati Bagaskoro XII.IPA.2
43.Dian Permana XII.IPA.6
44.nanda Bouru Hitta H XII.IPA.2
45.Fathonh Erna
46.Sri Ajeng Prameswari XII.IPA.6
47. Putri Aulia Rizqi Kanina XII.IPA.6
48.Arif Bima Sakti Saputra XII.IPA.6
49.Sonya Prasasti XII.IPA.3
50. Aulia Fonda XII.IPA.3
51.Efi Qurnia Dewi XII.IPA.3
52.Amelinda Ayu Carissa Puteri XII.IPA.3
53.Puteri Maulina Maharani XII.IPA.3 
54.Gardhika Ari Moeriati XII.IPA.4
55.Devina Cieny JuventiaXII.IPA.2
56.Kiara Rindang XII.IPA.2
57. Ery Nurlitawati XII.IPA.3
58.Marhaeni Dyah Susmita XII.IPA.1 
59.Muhammad fauzuna XII,IPA.3 
60.Manggala Baskara Sakti XII.IPA.6
61.Saiq Adha Ajinegara XII.IPA.3
62.Nurul Azizah XII IPA.3
63.M.Roydh Pranadenta Pratama XII.IPA.3 
64.Rahma Galuh Barliana. XII.IPA.2
65. Yulia Rachmi Widiastuti XII.IPA.4 
66.Imam Muhsin XII.IPA.4
67.Riansyah S XII.IPA.6 
68.Dimas Ghani Harsono Putra XII.IPA.5 
69.Linda Kurniawati XII.IPA.5
70.Aninditya R XII.IPA.1 
71.Muhammad Imdad Bara Biru XII.IPA.5
72. Geniovebrin Ramadhan Gemilang XII.IPA.5
73.Kristantri Martha Sari XII.IPA.5
74.Anisulfa Asmaryani Arista XII.IPA.5
75. Maylana Ayu Arista XII.IPA.5
76. Wikramapurna Wardhana XII.IPA.5
77.Azizah Duroh Fauz XII.IPA.6
78.Muhamad Adri waskito XII.IPA.5
79.Kristantri Martha Sari
80.Anisa Ulfa asmaryani
81.Maylana Ayu Arista

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan beri komentar/Remidi anda :